Updated : Jul 10, 2019 in about sex

ความเท่าเทียมทางเพศในปัจจุบัน

ผู้ชายและผู้หญิงมีเท่าเทียมกันจริงๆเหรอในยุค2019 หรือเป็นเพราะประเพณีที่สืบทอดตามกันมา ในยุคก่อนได้แบ่งหน้าที่ผู้ชายกับผู้หญิงจะต้องทำไว้อย่างชัดเจน โดยควบคุมความคิดว่า ผู้หญิงต้องคลอดลูกและดูแลงานบ้านเท่านั้น ส่วนผู้ชายต้องหาเงินในฐานะของหัวหน้าครอบครัว แต่ตอนนี้สังคมได้ให้โอกาสแก่ผู้ชายและผู้หญิงเท่าเทียมเหมือนกันโดยไม่มีการแบ่งแยก เพื่อกดขี่สิทธิและประโยชน์ เราเรียกสิ่งทนี้ว่า "ความเท่าเทียมทางเพศ หมายถึง การไม่เหยียดหยามและแบ่งแยกเพศ ว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิง แต่เหตุใดความเท่าเทียมทางเพศจึงเป็นเรื่องสำคัญ ในสำนวนสมัยเก่าบอกไว้ว่า "ถ้าผู้หญิงมารวมตัวกันเยอะๆเสียงคุยจะดังเจี๊ยวจ๊าว" "ผู้หญิงมักจะทำเรื่องฉลาดปนโกงได้ง่าย ผู้ชายส่วนใหญ่จึงมองว่าผู้หญิงเป็นสิ่งมีชีวิตที่เจ้าเลห์ และถ้ามารวมตัวกันเยอะๆ ก็ยังดูไม่ดีอีกต่างหาก มีความหมายคล้าย ๆ กันว่า เพราะผู้หญิงไม่มีความสามารถ พวกเธอจึงต้องทำงานบ้านเท่านั้น…